Magisterprogram i nationalekonomi
Borlänge

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Borlänge

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet fokuserar på tillämpad ekonomisk analys. Samtliga kurser och all handledning ges på engelska. Programmets första termin (hösten) består av fyra kurser. Andra terminen (våren) innehåller två kurser, där slutkursen är en masteruppsats på 15 hp i Ekonomi. Fyra av ekonomikurserna är gemensamma med masterprogrammet Business Intelligent (BI).