Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram
Borlänge

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Borlänge

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet baseras på ett processinriktat arbetssätt för konstruktions- och produktutvecklingsarbete, fokuserat på funktion och lönsamhet. Programmets grundtankar och ledord är problemlösning, hållbar utveckling, och affärsmässighet från ett produktutvecklingsperspektiv. Programmet har ett stort inslag av engelska för att utveckla förmågan att verka internationellt. Under programmet sker en succesiv utveckling av färdigheterna att skapa produkter som motsvarar de uppsatta målen, från de teoretiska och matematiska grunderna inom enskilda ämnen till den sammansatta situation som konstruktions- och produktutvecklingsarbete innebär. Det första året ger i huvudsak grundläggande kunskaper för ett ingenjörsmässigt konstruktionsarbete. Dessutom skapas grundläggande förståelse för produktutveckling och hållbarhet.