Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling
Borlänge

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Borlänge

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet ger en detaljerad förståelse för sambandet mellan produktutveckling - produktion - mikrostruktur - egenskaper - prestanda - ekonomi för olika produkter. Efter utbildningen ska studenter ha utvecklat färdigheter och kompetenser för att vara innovativa tekniska problemlösare med kunskap inom materialteknik, produktkonstruktion och -utveckling.Programmets struktur är utformat för att underlätta för studenter att införliva fördjupad kunskap inom materialteknik, i produktutvecklingsprocessen, särskilt inom ytteknik och avancerad materialkarakterisering.Principerna och metoderna för materialkarakterisering med avseende på mekaniska egenskaper, struktur och sammansättning i teoretiska och praktiska termer ges i kurserna ”Metallers mekaniska egenskaper” och ”Material- och ytkarakterisering”.