Systemvetenskapliga programmet
Borlänge

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Borlänge

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Det övergripande målet för systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna är att studenten efter avslutad utbildning kan kartlägga och analysera behov hos människor och organisationer, för att kunna designa och utveckla IT-lösningar samt införa och testa sådana lösningar i olika verksamheter. Programmets innehåll utgår från faserna i livscykelmodellen för IT-systemutveckling, dvs analys, design, realisering, implementering, test och systemförvaltning. Varje fas behandlas med ökande djup under utbildningens gång. I samband med konventionell systemutveckling läggs betydande vikt vid utveckling av intelligenta system som realiseras med hjälp av artificiell intelligens och data science.Vidare behandlas mikrodataanalyskedjan som omfattar sekvensen datafångst, bearbetning, lagring, analys/modellering, visualisering och beslutsstöd.