Teknisk bastermin
Borlänge

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Borlänge

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Basterminen delas upp i två läsperioder där examination anordnas i båda läsperioderna. Undervisningen bedrivs på campus.