Utveckling av eTjänster
Borlänge

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Borlänge

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen erbjuder varje student individuell anpassning av sina studier. Förutom att utbildningen bedrivs på distans oberoende av tid och rum kan exempelvis validering av vissa utbildningsmoment planeras in, en lägre studietakt förberedas eller en framtida påbyggnadsutbildning planeras in. Baserat på individens bakgrund, studieförutsättningar och behov upprättas i början av varje termin en individuell studieplan tillsammans med studievägledare, eventuell arbetsgivare och/eller utbildningsmentorer.Undervisningen på programmet sker i form av webbaserade föreläsningar, laborationsuppgifter, webbaserade seminarier samt olika former av eget arbete under handledning.Tillgång till dator samt bredbandsuppkoppling krävs för studierna.