Arbete på väg Steg 2.2
Borlänge

Skola Kunskapskontoret

Utbildningsstart

19 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Borlänge

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

7 375 kr

Kort om utbildningen

HUR UTBILDNINGEN GYNNAR DIG
Vilka kurser kräver trafikverket för de som arbetar på väg?

2.2 Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar, samt trafikdirigering

Krävs för de som svarar för följande arbete:

  • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
  • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
  • Ser till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
  • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Arbete på väg steg 2.2 ersätter tidigare Arbete på väg 3A Utmärkningsansvarig.

Förkunskaper som krävs: Arbete på väg Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3)

ÄR FÖREDRAGNA DATUM INTE TILLGÄNGLIGA?
Skicka oss ett mail häroch låt oss se om vi kan ordna ett annat datum till dig.

Kurslängd: 2 dagar
Pris: 5 900 SEK exkl. moms
Plats: Malmö, Borlänge, Karlstad, Sverige

Kursen har flera startdatum, se hemsida för mer information.