3D-tekniker
Botkyrka

Skola Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Botkyrka

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som 3D-tekniker får du arbeta i en kraftigt växande bransch. Utvecklingen inom additiv teknik går fort, både på process- och materialsidan. 3D-printing går snabbt: från idé till färdig produkt på bara några timmar!Utveckla med nya teknikerSom 3D-tekniker använder du den senaste 3D-tekniken för utveckling och framtagning av nya produkter. Området 3D-printing, additiv tillverkning, är inte helt nytt, men det görs intensiva framsteg som möjliggör användning i större skala och mer affärsmässigt. Det pågår mycket experimenterande och utveckling av programvaror, skrivare och material. Nya former blir plötsligt möjliga, former som med vanliga metoder inte går att tillverka.Allt fler använder 3D-teknikBranschen har ett stort behov av 3D-tekniker med stor och bred kompetens.