Fibertekniker
Botkyrka

Skola Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Botkyrka

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

En fibertekniker installerar, förlägger och underhåller fibernät. Det är stor efterfrågan på fibertekniker då nuvarande och framtida utveckling av digitala tjänster, driver på behovet av fiberutbyggnad.Målet i regeringens bredbandsstrategi är att 90 0x0p+0v alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. IT & Telecomföretagen sade 2016 att det råder stor brist på fibertekniker och stadsnätsingenjörer, en brist som det inte finns några indikationer på att den kommer att avta.Sveriges kommuner, landsting och företag använder sig alltmer av digitaliserade tjänster och nya tillämpningsområden tillkommer ständigt.