Automationsspecialist
Botkyrka

Skola Xenter Botkyrka

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

2 år

Studieort

Botkyrka

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Är du tekniskt intresserad, lösningsorienterad och ansvarstagande? Bli nya generationens automationsspecialist! Yrket handlar om praktisk och teoretisk förståelse inom mekanik, el och elteknik, automation och programmering. En automationsspecialist ansvarar för drift och underhåll av högteknologiska maskiner och utrustning så som: industrirobotar, PLC-system, smarta sensorer och givare.

Sverige står inför ett generationsskifte inom tillverkningsindustrin. I och med den snabba tekniska utvecklingen ställs nya krav på underhållstekniker, vilket gör att det råder stor brist på kompetent arbetskraft inom yrket. Det är Industri 4.0:s framväxt som ställer krav på att underhållstekniker ska ha kompetenser i automation, digitalisering och programmering, det vill säga det behövs välutbildade automationsspecialister.

Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att:

  • utföra självständigt felsökning, felavhjälpning och igångkörning av en maskinlinje
  • Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll
  • förstå och tolka underhållsdokumentation
  • klara att felsöka i sammansatta automatiserade system
  • kunna hantera program i PLC och PC
  • kunna förstå och tolka system för tillståndsbaserat underhåll.

Längd: 80 veckor (400 YH-poäng)
Startdatum: augusti 2020