Fibertekniker
Botkyrka

Skola Xenter Botkyrka

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Botkyrka

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

En fibertekniker installerar, förlägger och underhåller fibernät. Det är stor efterfrågan på fibertekniker då nuvarande och framtida utveckling av digitala tjänster, driver på behovet av fiberutbyggnad.

Målet i regeringens bredbandsstrategi är att 90 % av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. IT & Telecomföretagen sade 2016 att ”det råder stor brist på fibertekniker och stadsnätsingenjörer, en brist som det inte finns några indikationer på att den kommer att avta.