Industriteknik, CNC eller svets
Eskilstuna

Skola Kunskapscompaniet

Utbildningsstart

17 februari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Eskilstuna

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Industrin skriker efter kompetent arbetskraft!

Utbildningen genomförs praktiskt och teoretiskt i modern utrustning i våra lokaler på Köpmangatan i Eskilstuna. Exempel på de olika styrsystem som vi kommer att gå igenom är Fanuc, Siemens och Heidenhain. Utbildningen genomförs i första hand som individuell undervisning med tillgång till handledning. Undervisningen ges som klassundervisning, självstudier samt som grupparbeten eller projektarbeten. Utbildningens innehåll bygger på skolverkets nationella gymnasieprogram.

Utbildningen startar med 2 veckor orientering och en gemensam start 12 veckor (300 poäng). Under de 12 veckorna väljer du inriktning CNC 38 veckor (950 poäng) eller svets 42 veckor (1050 poäng). Om du har tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan vi genom validering korta ner utbildningstiden. Yrkespraktiken består av 15% av utbildningstiden på företag med rekryteringsbehov.