Arbetsledare inom storkök
Falköping

Skola Falköpings kommun, Lärcenter

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Falköping

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen


Utbildningen vänder sig till erfaren personal inom restaurang/storkök och har målsättningen att deltagaren efter slutförd utbildning ska kunna fungera som arbetsledare i storkök, företrädesvis i offentlig sektor (skola, vård, omsorg), men även inom privat sektor. Att utbildningen bedrivs på halvfart innebär att deltagaren har möjlighet att behålla sin tjänst i stor utsträckning under utbildningen och täcka ev. inkomstbortfall med studiemedel.

Studielängd: 1.5 år

Observera att utbildningen endast är planerad och att startdatumet ännu inte är fastställt.

Utbildningen startar hösten 2020 under förutsättning att den beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan.