Värdeskapande logistik
Falköping

Skola Falköpings kommun, Lärcenter

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Falköping

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen


Utbildning i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping och sänds till Lärcenter via videokonferens

Allt är logistik! Under utbildningen värdeskapande logistik får du teori som du sedan tillämpar praktiskt för att ge dig kompetenser inför ditt framtida logistikjobb.

Vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom logistik! Här får du kännedom om hur man effektiviserar varuflöden samt de regler, lagar och avtal som styr internationella transporter, export/import. Dessutom kommer du att kunna välja transportalternativ och styra varuflöden, hantera miljökrav och farligt gods. Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt under LIA (lärande i arbete) ute på företag.

Utbildningen har föreläsare från branschen och upplägget är föreläsningar, grupparbeten, självständigt arbete samt erfarenhet från arbetslivet genom LIA (som du främst söker själv och därmed kan rikta in dig mot till exempel en viss marknad eller ett företag).

Utbildningens start är under hösten 2020.
Observera att startdatumet ännu inte är fastställt.