Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång Engelska
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

2.1 Omfattning enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 300 eller, när så krävs, 330 högskolepoäng. För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: ämnes- och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne. För ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan ska utbildningen omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 225 eller, när så krävs, 255 högskolepoäng och omfatta ämnesstudier i två undervisningsämnen.