Audiovisuell produktion - kandidatprogram
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

I det nutida mediesamhället är information, kommunikation och estetiska uttryck i stigande grad audiovisuellt medierade. Nya teknologier, metoder och uttrycksformer samt nya plattformar för kommunikation och distribution utvecklas kontinuerligt. Programmets upplägg syftar till att förbereda studenterna för arbetsmarknaden och de krav som ställs på ett kreativt, flexibelt och brett kunnande. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund, men stor vikt läggs även vid det kreativa inslaget i produktionsarbetet, liksom vid förmågan att skapa audiovisuella produktioner för olika tillämpningsområden. Under programmets första termin studeras grundläggande historiska utgångspunkter för samtida audiovisuella produktioner tillsammans med de vanligaste produktionsverktygen.