Film- och TV-produktion
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet omfattar sex terminer, 180 högskolepoäng. Alla kurser ligger inom huvudområdet Bildproduktion. Utbildningen vilar på både vetenskaplig och konstnärlig grund. Under programmets första år tillägnar studenten sig kunskaper och färdigheter i inspelningsteknik och redigering samt kunskap i teknisk säkerhet i produktionsarbete. Studenten utvecklar sin förmåga i digital efterbearbetning. Stor vikt läggs vid skriftlig och muntlig reflektion kring medieproduktion och samhälle, gestaltning och kännedom om film- och TV-branschens genrer. Studenten tillägnar sig grunder i att tillämpa etiska modeller i värdering av bildproduktioner. Vidare övar studenten sin förmåga att arbeta i grupp och tränar olika yrkesroller och funktioner vid TV-produktion.