Filmproduktion för reklam och information - kandidatprogram
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

2. HUVUDSAKLIG UPPLÄGGNINGUnder programmets första år skapar studenten korta, cinematiska, audiovisuella narrativ. Ljussättningsmetoder framför kameran och i datorn är viktiga moment i detta skapande, ljudinspelning och ljuddesign likaså. Regi-, scenografi-, foto- ljud -och klippövningar varvas med efterbearbetningslaborationer där färgkorrigering ingår. Somliga produktionsmoment utförs i grupp andra enskilt. Under slutet på första året studeras även relevanta perceptionsteorier kopplade till människans perception. Vissa av dessa teorier testas även i praktiken och utmynnar i kortare filmer som syftar till att visualisera en viss teoris validitet.Under programmets andra studeras en mängd olika produktionsrelaterade kunskaper som är specifika för reklamfilm, utbildningsfilm och instruktionsfilm.