Global sexuell och reproduktiv hälsa
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Magisterprogrammet är utformat för att ge en global fördjupning inom ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Utbildningen genomförs som heltidsstudier som till stor del är nätbaserade, med obligatoriska fysiska sammankomster på studieorten. Första terminens kurser ger en översikt över området sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter ur ett globalt perspektiv och innebär parallellt fördjupning i relaterad forskningsmetodik och strategier för implementering av evidensbaserad kunskap. Under den andra terminen fokuserar kurserna på hälso-sjukvårds systemforskning, ledarskap och organisation, och ger utrymme att påbörja fältarbete för examensarbetet. Andra delen av andra termin ägnas helt åt examensarbetet.