Kandidatprogrammet - Manus för film och TV
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar sex terminers heltidsstudier, Alla programmets kurser tillhör huvudområdet Bildproduktion. Utbildningen vilar på både vetenskaplig och konstnärlig grund. Den första terminens studier behandlar narrativ ur olika aspekter för att sedan fokusera på filmberättandets grundelement och filmisk gestaltning. Därefter studeras struktur och dramaturgi samt genre. Ett professionellt datorverktyg för manusskrivande introduceras. Förmågan att använda mjukvaran utvecklas genom hela programmet. Följande termin ges grunderna i filmproduktion med produktionsplanering, filmfoto, ljud och redigering inför produktionen av en kortfilm. Genom det första årets kurser ges grunder i såväl vetenskapligt skrivande som etisk reflektion.