Kompletterande pedagogisk utbildning - program för ämneslärarexamen inriktning 7-9
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) omfattar studier om 60 högskolepoäng inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne. Vid Högskolan Dalarna är det ämnet pedagogiskt arbete som ansvarar för samtliga kurser inom KPU, de högskoleförlagda såväl som de verksamhetsförlagda. Pedagogiskt arbete som ämne fokuserar den pedagogiska yrkesverksamhetens praktik och teori, vars samband diskuteras och analyseras genom olika ämnesdiscipliners pedagogiska, didaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv. Ämnet är således mångvetenskapligt och integrerar teorier och metoder från olika forskningsfält där den pedagogiska yrkesverksamheten står i centrum.