Ljud- och musikproduktionsprogrammet
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet omfattar sex terminer, 180 högskolepoäng. Samtliga av programmets kurser ges inom huvudområdet ljud- och musikproduktion, vars undervisning vilar på både vetenskaplig och konstnärlig grund.I programmets ljudproduktionskurser förvärvar studenter både kunskaper och färdigheter i bl.a audioteknologi, ljudteori samt inspelnings- och redigeringsteknik. Stor vikt läggs vid inspelnings- och redigeringsarbetets kreativa process. Förmågan att i praktiken kunna hantera såväl olika typer av inspelningsutrustningar som skilda redigeringstekniker tränas.Ett antal kurser i musikproduktion lägger väsentlig vikt vid konstnärligt skapande. Dessakurser innehåller också en skolning i projektarbetsformen, där studenten till slut praktiserar sina projekthanteringskunskaper.