Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Den första terminen består av fyra kurser á 7,5 hp som alla utgår ifrån teman som är kopplade till begreppen stat, nation, medborgarskap, demokrati och politisk kultur. Den historiska utvecklingen som omgärdar dessa begrepp vilket även inkluderar nutida utmaningar är ett gemensamt tema i dessa fyra kurser. Den andra terminen består av en kurs på 15 hp i metoder inom samhällsvetenskap, med ett särskilt fokus på statsvetenskap och därefter en 15 hp magisteruppsats i statsvetenskap.