Magisterprogram i Audiovisuella Studier
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Grundidén med programmets uppläggning är att gå från mer generella perspektiv på audiovisuell gestaltning och produktion till specifika vetenskapliga problematiseringar och genomförande av ett examensarbete. Kurserna länkar i varandra genom studentens egna val av tematiseringar och specialiseringar som innefattar såväl fördjupade litteraturstudier, vetenskapliga teori- och metodstudier som gestaltningsövningar och utforskande experiment. Det avslutande examensarbetet innefattar både en vetenskaplig text och ett gestaltande projekt. Programmets upplägg syftar till att genom såväl litteraturstudier som tillämpningar stimulera den studerandes reflektion kring dels multimodalitet, dels olika slags kunskapsformer. Designbegreppet är centralt liksom den komplexa integrationen mellan vetenskap och konst, beprövad erfarenhet och gestaltande.