Magisterprogram i engelska - lingvistik
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen har som övergripande mål att erbjuda studenten fördjupning inom tillämpad lingvistik, vilket inbegriper “studiet av språk och språkrelaterade problem i specifika situationer där människor använder och lär sig språk” (översättning av nyckelformulering i tidskriften Applied Linguistics) och då specifikt i relation till det engelska språket. Programmet profilerar sig mot diskursanalys, andraspråksinlärning, sociolingvistik, korpuslingvistik och datormedierad kommunikation.Programmets första termin inleds med kurserna Kärnområden i tillämpad engelsk lingvistik och Teman inom tillämpad engelsk lingvistik på vardera 7,5 hp. Sedan läses kurserna Diskursanalys på 7,5 hp samt Metoder inom tillämpad engelsk lingvistik på 7,5 hp.