Magisterprogram i engelska med inriktning mot engelskspråkig litteratur
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet består av tre obligatoriska kurser samt ett antal valbara kurser. Under programmets första termin läser alla en obligatorisk kurs på 7,5 hp i litteraturvetenskapligt skrivande, samt ytterligare tre valbara kurser om vardera 7,5 hp. Studenten väljer fritt bland de litteraturvetenskapliga kurser som erbjuds på avancerad nivå inom huvudområdet Engelska. Studerande som ej läst kursen Litteratur och teori eller motsvarande på grundnivå 2 läser denna som en av sina valbara kurser. Möjlighet finns även att läsa en kurs om 7,5 hp inom något angränsande ämnesområde som är av relevans för det tänkta examensarbetet. Under programmets andra termin läses de obligatoriska kurserna Avancerad litteraturteori (7,5 hp) och Examensarbete (15 hp).