Magisterprogram i fysioterapi
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Magisterprogrammet är utformat för att ge en fördjupning inom huvudområdet fysioterapi. Utbildningen genomförs som deltidsstudier som till stor del är nätbaserade, med ett par obligatoriska fysiska sammankomster under varje termin på studieorten. Kurs 1 har fokus på etiologi, bedömning och behandling vid smärta. Kursen finns med två olika inriktningar som till största delen har samma innehåll men där fördjupning sker mot antingen sensorisk smärtbehandling eller patientcentrerade undersökningstekniker och klinisk bedömning vid smärta. Vilken inriktning som ges kan variera mellan olika år. Kurs 2 är en fördjupning inom fysisk aktivitet som prevention och behandling.