Magisterprogram i pedagogiskt arbete
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

I utbildningsprogrammet erbjuds redskap för att kritiskt och självständigt reflektera kring förskolan och skolan som pedagogiska praktiker. Redskap för detta återfinns inom utbildningsvetenskaplig forskning och utbildningsfilosofi. De teoretiska utgångspunkterna görs relevanta genom att frågor kontinuerligt ställs i relation till aktuella pedagogiska praktiker. Programmet erbjuder på så sätt en progression i det att teoretiska redskap successivt bidrar till nya sätt att förstå och problematisera pedagogiska praktiker och dess syften. Programmet utgår från utbildningsvetenskaplig filosofi och teoribildning. Där återfinns teorier om makt, identitet, kommunikation samt utbildningsfilosofisk argumentation.