Musik- och ljuddesign
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen som genomförs i samarbete mellan Högskolan Dalarna (HDa), Mittuniversitetet (MIUN) och Linnéuniversitetet (LNU) bedrivs huvudsakligen på distans via undervisning på Internet. Gemensamma samlingar kan förekomma. Campusbaserad, högskoleförlagd undervisning kan även ges inom ramarna för en självvald fördjupning.