Samhällsvetarprogrammet
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen har två inriktningar, en inriktad mot huvudområdet statsvetenskap och en inriktad mot huvudområdet sociologi. Den statsvetenskapliga inriktningens profil är internationella förhållanden med tonvikt på den Europeiska Unionen (EU), politiska system och förvaltning. Den sociologiska inriktningen rymmer såväl klassisk som modern sociologisk teori med särskilt fokus på makt och avvikelse i det moderna samhället. Under första året på programmet behandlas grundläggande samhällsvetenskapliga problemställningar. Detta sker genom introduktion av statsvetenskapliga och sociologiska perspektiv samt samhällsvetenskaplig teori och metod. Grundläggande kunskaper introduceras även i rättsvetenskap och förvaltnings- och samhällsekonomi.