Sjuksköterskeprogrammet
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav 60 hp utgörs av verksamhetsförlagda studier. Programmets samtliga kurser ligger på grundnivå och bedrivs som heltidsstudier. Sjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet integreras även kunskaper från medicinsk vetenskap Fördelningen mellan ämnena beskrivs i respektive kursplan.Den pedagogiska grundsynen innebär att studenten tar ett aktivt ansvar för att driva sitt lärande och sin kunskapsutveckling för att nå målen med utbildningen. Studierna bedrivs med nätbaserade träffar kombinerade med campusträffar samt verksamhetsförlagd utbildning. Undervisning och läraktiviteter sker i hög grad med stöd av digitala lärresurser och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, reflektion och problemlösning med en integrering av teoretiska och kliniska studier.