Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet leder till två examina: Specialistsjuksköterskeexamen och Magisterexamen i huvudområdet Omvårdnad. Programmet är utformat för att ge kompetens att som distriktssköterska kunna utföra ett kvalificerat och självständigt arbete i kommuner, landsting och privata verksamheter. Studenten blir väl förberedd för att leda, utveckla och organisera arbete inom de verksamheter som utbildningen avser. Arbetsområdena kan vara skolhälsovård, barnhälsovård, hemsjukvård och mottagningsverksamhet. Distriktssköterskans kompetens omfattar att ha fördjupade kunskaper inom omvårdnad för att förstå individers/familjers resurser i ett hälsofrämjande perspektiv, samt att förstå den sociala kontextens betydelse och hur psykosociala förhållanden påverkar hälsan.