Sport Managementprogrammet
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Sport Managementprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 180 högskolepoäng. Programmet har företagsekonomi som huvudområde, vilket inkluderar kurser med ett allmänt teoretiskt innehåll samt företagsekonomiska kurser med tillämpning mot idrotten och dess organisationer. Därtill har programmet en mångvetenskaplig karaktär och består av kurser i rättsvetenskap, sociologi, filosofi och idrotts- och hälsovetenskap. Idrotten har under senare decennier genomgått en snabb förändring som ställer allt större krav på ekonomisk, juridisk och samhällsanalytisk kompetens hos dem som ska leda och utveckla idrottens organisationer.