Tränarprogrammet för hälsa och idrott
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Tränarprogrammet består av studier inom tränarskap, träningsvetenskap och rörelsevetenskap som också är en del av huvudområdet idrott- och hälsovetenskap. Upplägget av programmet tar upp vad tränarskap är på både individ- och gruppnivå, för såväl barn, ungdomar som vuxna på nybörjar- bredd- och tävlingsnivå med hänsyn till kön och sociala förhållanden. Under utbildningen får studenten möjligheter att profilera sig mot hälsoinriktad fysisk aktivitet respektive tävlingsinriktad idrott via valbara kurser. Under samtliga terminer i programmet övar studenterna på att identifiera och formulera problem av vetenskaplig karaktär samt att välja adekvata datainsamlingsmetoder för att besvara olika frågeställningar inom tränarskap.