Yrkeslärarprogrammet
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

2.1 Omfattning enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2Yrkeslärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng.För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: utbildningsvetenskapligkärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.