YKB Fortbildning del 1- 5
Gävle

Skola Bomhus Trafikskola

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Gävle

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

1 875 kr

Kort om utbildningen

Yrkeskompetensbevis Gods/persontransporter (35-timmars) delkurs 1-5
Kraven på yrkeskompetensbevis tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och sedan den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare som utför gods- eller persontransporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE. Krav på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein, det vill säga alla EES-stater. Om man innehar körkort för både C/CE och D/DE så räcker det att gå grundkurs för en av behörigheterna.

Lagen innehåller bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset.

Kursen innefattar nedanstående områden:

  • Optimering/Rationell körning
  • Godstransporter
  • Lagar & Regler
  • Ergonomi & Hälsa
  • Trafiksäkerhet & Kundfokus

Ordinarie pris: 1875:- inkl. moms/delkurs.
Utbildningsorter: Gävle, Arvika och Köping.
Kurser på annan ort eller företagsförlagd kan genomföras men minsta antalet deltagare 10 st, kontakta oss då per telefon.

Anmälan till kurs görs via vår hemsida/kalendern.