Fallskyddsutbildning
Gävle

Skola Granudden markarbeten och kabelteknik

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Gävle

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

3 000 kr

Kort om utbildningen

Utbildning ger förbättrad arbetsmiljö, och borgar för en bättre säkerhet i ditt yrkesutförande!

Vi kommer till er och utbildar.

Vi är rikstäckande med utbildningar över hela landet, och åker till er för att utbilda, vi håller företagsförlagda kurser. Efter utförd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.

Studielängd: kursen tar en dag