Sjuksköterskeprogrammet
Gävle

Skola Högskolan i Gävle

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Gävle

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Sjuksköterskeprogrammet