Complex Adaptive Systems, Msc Progr
Göteborgs stad

Skola Chalmers tekniska högskola

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Göteborgs stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmets mål är att ge en bred och djupgående introduktion till de komplexa systemens teori och tillämpningsområden.