Engineering Mathematics and Computational Science, Msc Progr
Göteborgs stad

Skola Chalmers tekniska högskola

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Göteborgs stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet ger dig en mycket stabil grund i matematik och färdighet att matematiskt formulera och lösa många problem som ställs av industri, näringsliv och forskning.