Supply Chain Management, Msc Progr
Göteborgs stad

Skola Chalmers tekniska högskola

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Göteborgs stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet ger teoretiska kunskaper om och praktiska erfarenheter av effektiv och hållbar design och styrning av material- och informationsflöden inom och mellan företag.