FOODMAKER
Göteborgs stad

Skola Changemaker Educations AB

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

500 kr CSN

Kort om utbildningen

Tillsammans med Fristads Folkhögskola genomför vi en utbildning inom urban matproduktion.

Fristad Foodmaker är en folkhögskoleutbildning som stärker studentens kompetens inom urban matproduktion. I augusti 2018 startade den femte utbildningsomgången. Syftet med kursen är att få studenterna att tänka i nya banor, allt lyfta blicken och titta mot framtiden, samtidigt som vi fokuserar på vad vi kan göra redan idag. Ett viktigt mål är att skapa nya nätverk. Ett annat är att gå från ord till handling.

Utbildningen är en unik möjlighet för dig som vill få en teoretisk och praktisk överblick över den lokala matproduktionen och matkulturen. Vi berör allt från odling, djurhållning och förädling till aktivism, konst, politik, omställning och affärsutveckling.