AGIL PROJEKTLEDNING
Göteborgs stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

6 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Göteborgs stad

Pris

18 125 kr

Kort om utbildningen


Scrum, Lean och andra agila angreppssätt har visat på stora framgångar de senaste 15 åren. Som namnet Agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt under trycket av krav på snabbrörlighet och flexibilitet.

Agile är inte en utvecklingsmetod i sig utan snarare ett förhållningssätt; en uppsättning värderingar, attityder och principer.

Agila metoder – såsom Scrum – såg dagens ljus under 90-talet framför allt inom systemutvecklingsprojekt, men har rötter i teorier som går längre tillbaks än så. Allt fler har blivit nyfikna på Agila metoder och dessa börjar nu få spridning inom alla typer av projekt. Men det finns fallgropar, så det gäller att fundera igenom vad som passar just dina projekts unika förutsättningar bäst och hur det ska integreras i er befintliga projektmodell.

Kursen ger dig
Agil Projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig förståelse för vad Agile är och hur agila metoder, tekniker och principer kan integreras i er befintliga projektmetodik. Konkreta metoder och enkla praktiska verktyg du kan börja använda direkt varvas med mer teoretiska resonemang om när de olika delarna passar bäst och hur de ska användas. Kursen ger dessutom en bra grund för dig som vill skaffa dig en agil certifiering.

Kurs för dig som
Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i projektarbete och är nyfiken på hur Agile kan komplettera den ”traditionella” projektmetodiken. Du vill få in mer flexibilitet i dina projekt, samtidigt som du behåller strukturen.

I första hand riktar sig kursen till projektledare, delprojektledare och linjechefer, men alla som arbetar i eller med projekt kan tillgodogöra sig innehållet.