Agil projektledning
Göteborgs stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

2 april 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

18 125 kr

Kort om utbildningen

Scrum, Lean och andra agila angreppssätt har visat på stora framgångar de senaste 15 åren. Som namnet Agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt under trycket av krav på snabbrörlighet och flexibilitet.

Agile är inte en utvecklingsmetod i sig utan snarare ett förhållningssätt; en uppsättning värderingar, attityder och principer.

Kursinnehåll
Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbete och diskussioner. Några av grupparbetena behandlar ett praktikfall från verkligheten. Vi går igenom:

  • Agile och dess utveckling (affärsnytta, flexibilitet, transparens)
  • Hantering av intressenter (use case, user story)
  • Målformulering och prioritering (MoSCoW)
  • Visualisering (KanBan, produktstruktur)
  • Organisering och roller i agila projekt (produktägare, m.fl.)
  • Planering (KanBan, milstolpar/etapper, planning poker)
  • Genomförandet (velocitet, stå-upp möte, impediments)
  • Avslut och utvärdering (retrospektiv, små avslut ofta)
  • Ledarskap (coacha, delegera och motivera)

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i projektarbete och är nyfiken på hur Agile kan komplettera den ”traditionella” projektmetodiken. Du vill få in mer flexibilitet i dina projekt, samtidigt som du behåller strukturen. I första hand projektledare, delprojektledare och linjechefer, men alla som arbetar i eller med projekt kan tillgodogöra sig innehållet.

Vi rekommenderar att du har gått vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande grundutbildning i projektledning, och att du gärna har några års erfarenhet av projektarbete.

Omfattning: 2-dagarskurs
Pris: 14 500 exkl. moms

Kursen ges i Göteborg, Stockholm och Malmö med olika startdatum.