PROJEKTLEDNING FTTH
Göteborgs stad

Skola Edugrade AB

Utbildningsstart

12 november 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

En skräddarsydd utbildning för dig som jobbar, eller kommer jobba, med projektledning inom fiberprojekt. Utbildningen är lämplig för beställare likväl som utförare och fokuserar på ledarskapet inom projektledning och vilka verktyg och arbetssätt som skapar förutsättningar för framgångsrika projekt med fokus på ekonomi och kvalitet. Utbildningen varvar föreläsning och dialog i hel grupp med workshops i mindre grupper och utgår från anvisningarna inom Robust Fiber Anläggning.

Utbildningen genomförs i två block om 3+3 dagar.