Grundläggande utbildning psykoterapi
Göteborgs stad

Skola Ersta Sköndal Bräcke högskola

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Grundläggande utbildning i psykoterapi (tidigare steg 1) syftar till att ge kunskap och förståelse för människan ur ett psykodynamiskt perspektiv, samt att utveckla och stärka kompetensen i bemötandet av människor i olika livssituationer.

Utbildningens innehåll
Utbildningen bygger på aktuell psykodynamisk och psykoanalytisk teori och metod, såsom anknytnings- och mentaliseringsteori, objektrelationsteori och relationella perspektiv. Under utbildningen ges också en grundläggande orientering i en affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi: Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Det genomgående förhållningssättet präglas av en helhetssyn på människan, där sociala och existentiella behov beaktas och ges utrymme. Klinisk praktik i form av eget patientarbete under handledning, utgör en central del av utbildningen. Utbildningen har som utgångspunkt arbete med vuxna.