Fastighetsförvaltare
Göteborgs stad

Skola Fastighetsakademin Sverige AB

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som fastighetsförvaltare har du övergripande ansvar för att förvalta, utveckla och förädla fastigheter. Det är du som ser till att hyresgästerna är nöjda och att respektive fastighets ekonomi utvecklas på ett så fördelaktigt sätt som möjligt.

Som fastighetsförvaltare kan det också innebära att du har arbetsledaransvar. Som fastighetsförvaltare behöver du ha uttalat intresse för inte bara teknik och juridik, utan även ekonomi och affärsutveckling. Fastighetsförvaltaren har i sin roll mycket affärsmässiga kontakter med inte bara hyresgäster utan också entreprenörer och leverantör, vilket ställer krav god fastighetsjuridisk, -ekonomisk och -teknisk kompetens.