Fysioterapeutprogrammet
Göteborgs stad

Skola Göteborgs universitet

Utbildningsstart

18 januari 2021

Studielängd

3 år

Studieort

Göteborgs stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Fysioterapi som profession baseras på akademisk utbildning, specifik kunskap om människan och ett självständigt yrkesansvar. Fysioterapi syftar till att främja hälsa med och genom rörelse. Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa. Fysioterapeuter har en vetenskapligt underbyggd kompetens att förebygga sjukdomar och skador, habilitera och rehabilitera inom många olika områden i samhället, såväl i offentlig som privat verksamhet. Behoven av fysioterapeutiska insatser ökar för alla ålders- och befolkningsgrupper inom såväl skola, arbetsliv och äldrevård.