Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen
Göteborgs stad

Skola Göteborgs universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Göteborgs stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Har du studerat vid ett utländskt lärosäte och har en fil.kand inom socialt arbete eller motsvarande, samt två års yrkeserfarenhet av praktiskt socialt arbete är det här en utbildning för dig.Kompletterande socionomutbildning är en kort utbildning för dig som vill bli socionom och arbeta med socialt arbete i Sverige. Behovet av socionomer i Sverige är stort.ArbetsområdenArbetsmarknaden för en socionom är bred. Socionomer är ofta kommunalt eller statligt anställda men många arbetar också inom privata företag eller är egenföretagare. En socionom kan t.ex. arbeta som socialsekreterare, biståndsbedömare, kurator, fältassistent, familjerådgivare eller enhetschef. Arbetet kan vara behandlings- eller omsorgsinriktat men också förebyggande. Fokus för en socionom är att tillsammans med individen, familjen eller gruppen medverka till en förändring.