Diplomerad Organisationskonsult
Göteborgs stad

Skola HumaNova

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

1 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

38 750 kr

Kort om utbildningen

HumaNovas yrkesutbildning till Diplomerad Organisationskonsult vänder sig till dig som vill arbeta med människor i organisationer och företag i en roll som konsult, ledare eller coach.

Utbildningen ger en gedigen yrkeskompetens inom personlig utveckling, kommunikation, coaching, konflikthantering samt utveckling av grupper och organisationer. Som organisationskonsult lär du dig arbeta med grupp- och individprocesser och därigenom med förändringsarbete i organisationer.

Som chef eller arbetsledare får du verktyg och arbetsmetoder som leder till bättre samverkan och kommunikation med personalen du ansvarar för. Eller så vill du efter avslutad utbildning verka som fristående konsult och arbeta med grupper i olika företag, som mentor eller coach för enskilda individer.

Omfattning - 2 terminer
Den schemalagda utbildningstiden uppgår till 30 utbildningstillfällen, fördelade på åtta tematräffar och sex handledningstillfällen. Under läsåret ska du genomgå minst 20 timmar samtalsterapi hos en Diplomerad Samtalsterapeut i psykosyntes. Kostnaden inte ingår i kursavgiften.

Under utbildningen ska du läsa kurslitteratur och arbeta individuellt med tillhörande uppgifter. Utöver det ska du, själv eller tillsammans med en mindre arbetsgrupp, genomföra konsultuppdrag.

Under året påbörjar du ett projektarbete med ett tema som ska spegla din förståelse för, och tillämpning av, psykosyntesen som metod för mänsklig utveckling. Temat diskuterar du med din handledare som också godkänner det.

Startdatum
Startar varje vår och höst i Stockholm och Göteborg. Se hemsidan för mer information

Pris
Privat 38 750 SEK/termin inkl. moms
Företag 38 750 SEK/termin exkl. moms